Site Loader

Ocelové konstrukce je možné modelovat pomocí elementů beam. Code Aster nabízí širokou knihovnu beam elementů, které se liší podle způsobu modelování, fyzikálních nebo materiálových vlastností. Beam elementy podporují modelování podle Euler, Timoshenko, velké deformace, warping, multifibre… Lze použít i elementy jako Bar nebo Cable. Konečněprvkový model je možné vytvořit pomocí 1D geometrie, těmto prvkům se následně přiřadí reálné konstanty. U takových modelů je možné provést někoik typů analýz jako je lineární výpočet, nelineární výpočet (materiálové, geometrické, kontakt), modální analýza, stabilitní analýza(lineární, nelineární), seismická analýza(spektrální, transient analýza,…)

Post Author: admin

One Reply to “prutové konstrukce”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *