Seismická analýza absorberu

Seismická analýza absorberu umístěného na nosné konstrukci. Byla provedena lineární spektrální modální analýza. Spektrum odezvy bylo navrženo v souladu s EN 1998-1. Model byl buzen ve směru X, Y, Z, s útlumem 5%. Jednotlivé módy podle CQC (quadratic combination), s kombinací jednotlivých směrů buzení typ newmark.

modal
modal
sesimic posun
deformace

Lineární analýza střešní konstrukce

Linearní analýza sférické střechy o průměru 28m, svařena z válcovaných profilů, ocel S235JR. Na konstrukci bylo aplikováno zatížení dle EN 1991.

deformace
napětí

Stabilitní analýza tlakové nádoby

Ověření vyztužení tlakové nádoby žebry při vnějším přetlaku 1bar, průměr nádoby 1,9m a výška 4,6m. Stabilitní analýza s uvažováním tlakových napětí.

mesh
buckling

Napjatost v okolí vyztužení hrdla

Ověření napjatosti na vstupu hrdla DN250 do nádrže, při zatížení změnou teplot.

deformace
napětí

Nelineární stabilitní analýza

Nelineární stabilitní analýza sférické střešní konstrukce o průměru 36m, svařena z válcovaných profilů, ocel S235JR. Konstrukce byla zatížena dle EN 1991, rovnoměrným spojitým zatížením. Byla provedena lineární a nelineární analýza s předdeformovanou sítí a nelineárním materiálovým modelem.

nonlinear deformace

Analýza napětí a deformace membrány plovoucí střechy

Byla provedena geometricky nelineární analýza ocelové membrány plovoucí střechy, kde membrána měla průměr 85[m] a tloušťku 5[mm]. Vzhledem k symetrii byla modelována pouze čvrtina membrány. Membrána byla zatížena tlakem odpovídajícím vnějšímu zatížení.

deformace
napětí