Open Source Software Code Aster

Code Aster byl vyvinut ve společnosti EDF jako interní FEM software a jeho historie se datuje již 20 let. Code Aster ve spojení s pre a post procesorem SALOME tvoří kompletní nástroj pro FEM analýzu. Code Aster je distribuovaný podle GNU GPL , což znamená žádné licenční poplatky. Code aster například používá Burea Veritas, French Atomic Energy Commission, PRINCIPIA R&D, EDF

email: kontakt@femca.cz
telefon.: +420 776 758 493

ProNet forum

FEMCA je členem ProNet (Code Aster professional network). ProNet forum sdružuje uživatele, univerzity a společnosti, které Code Aster používají. ProNet si bere za cíl propojit tyto uživatele v rámci komunity a rozšířit benefity využívání Code Aster a Salome-Meca.


PROČ POUŽÍVAT OPEN SOURCE

V dnešní době, kdy se ve společnostech klade velký důraz na snižování nákladů, tak open source softwary nabízí velmi efektivní řešení. Open source se díky komunitě rychle vyvijí a nechybí u něho ani kompatibilita s ostatními softwary a to i s těmi komerčními. A ne jinak je tomu i u Code Asteru, který je možné používat se softwary jako je například Salome, ParaView, Netgen, Gmsh, a mnoha dalšími. Vývojovým týmem Code Asteru bylo provedeno více jak 2000 testovací příkladů k ověření validity výsledků, což podtrhuje i fakt, že Code Aster používají takové instituce jako je Burea Veritas, French Atomic Energy Commission, PRINCIPIA R&D a samozřejmě EDF, která stojí za celý vývojem tohoto softwaru.


SALOME-MECA ver.2015.2

Nová verze Salome-Meca 2015.2 je dostupná ke stažení zde. Salome-Meca již integruje tyto produkty: preprocesor Salome 7.6.0, řešič Code Aster verze 12.4 (stable), 11.8 (oldstable), postprocesor ParaView tím pádem máte máte vše co potřebujete k výpočtu na jednom místě. Salome umožňuje vytváření vlastní geometrie nebo import např. ve formátu iges, step.Doplněk pro tvorbu potrubí - TUBA

TUBA je skript, ketrý se používá přímo v SalomeMeca a vygeneruje automaticky geometrii, síť a comm file. Modeluje potrubí, kolena, ventily, je možné měnit průřezy, materiály. Pracuje s modely jako poutre, cable, 3D. Zatěžovat lze silami, momenty, teplotou. Více informaci o celém projektu naleznete na stránkách SCARTEK

OCELOVÉ KONSTRUKCE

Ocelové konstrukce je možné modelovat pomocí elementů beam. Code Aster nabízí širokou knihovnu beam elementů, které se liší podle způsobu modelování, fyzikálních nebo materiálových vlastností. Beam elementy podporují modelování podle Euler, Timoshenko, velké deformace, warping, multifibre... Lze použít i elementy jako Bar nebo Cable. Konečněprvkový model je možné vytvořit pomocí 1D geometrie, těmto prvkům se následně přiřadí reálné konstanty. U takových modelů je možné provést někoik typů analýz jako je lineární výpočet, nelineární výpočet (materiálové, geometrické, kontakt), modální analýza, stabilitní analýza(lineární, nelineární), seismická analýza(spektrální, transient analýza,...), více příkladů ocelových konstrukcí najdete zde.

SKOŘEPINOVÉ KONSTRUKCE

Skořepinové konstrukce je možné modelovat pomocí elementů shell. Code Aster nabízí širokou knihovnu shell elementů , které se liší podle způsobu modelování, fyzikálních nebo materiálových vlastností. Konečněprvkový model je možné vytvořit pomocí 2D geometrie, těmto prvkům se následně přiřadí reálné konstanty. U takových modelů je možné provést několik typů analýz jako lineární výpočet, nelineární výpočet(materiálové, geometrické, kontakt), modální analýza, stabilitní analýza(lineární, nelineární), seismická analýza (spektrální, transient analýza...), více příkladů skořepinových konstrukcí najdete zde.

OBJEMOVÉ KONSTRUKCE 3D

Pomocí objemových prvků 3D (solid) lze modelovat v podstatě jakékoliv úlohy, jak beam, tak shell. Code Aster nabízí širokou knihovnu 3D elementů vhodných pro objemové modelování, které se liší podle fyzikálních nebo materíálových vlastností(ocel, beton, atd...). Konečněprvkový model je možné vytvořit pomocí 3D geometrie. U takových modelů je možné provést někoik typů analýz jako je lineární, nelineární(materiálové, geometrické, kontakt), modální, stabilitní(lineární, nelineární), seismická analýza(spektrální, transient analýza...), více příkladů 3D konstrukcí najdete zde.

NÁVRH KONSTRUKCÍ ODOLNÝCH PROTI ZEMĚTŘESENÍ

Návrh konstrukcí odolných proti zemětřesení se dnes stává standardem již i na území České republiky. Code Aster nabízí velice širokou škálu možností výpočetních analýz, které simulují seismické zatížení. Je možné použít spektrum odezvy navržené podle některé z celosvětově uznávaných norem, jako je např. Eurokód 8(EN 1998-1) a provést spektrální analýzu. Nebo je možné přímo využít zaznamenanou křivku zrychlení a provést transientní analýzu. Takovéto simulace lze provádět na Beam, Shell i 3D modelech. Code Aster dále nabízí mnoho doplńujících nástrojů, které usnadňují řešení problému, více najdete zde.

NÁVRH KONSTRUKCÍ NÁCHYLNÝCH KE ZTRÁTĚ STABILITY

V praxi se vyskytuje mnoho konstrukcí, u kterých je nutné ověřit limitní stav ztráty stability. Jsou to konstrukce u kterých vzhledem k jejich geometri nebo charakteru zatížení (osový tlak, vnější přetlak) hrozí ztráta stabilty. Code Aster nabízí několik možností jak tento problém řešit, od lineární eigen buckling analýzy, přes nelineární stabilitní anylýzu, kde je možné zahrnout nelinearity konstrukce, nebo analýzu s předdeformovanou konstrukcí – zde jsou zahrnuty počáteční imperfenkce konstrukce. Pomocí Code Aster je možné řešit i úlohy, které se nacházejí v tzv. oblasti post-buckling, více o problému najdete zde.